opinie_2

Opinieonderzoek

Ons opinieonderzoek laat zien wat er in Nederland speelt. Het onthult wat Nederlanders vinden, doen en motiveert. Wat denken en weten zij over mondiale vraagstukken als migratie en klimaatverandering? Wat is hun persoonlijke bijdrage aan een duurzame wereld? En hoe kan deze inzet – al dan niet bewust – worden vergroot?

Wat vinden Nederlanders?

Opinieonderzoek geeft antwoord op verschillende vragen. Zo geeft het inzicht in wat Nederlanders denken en weten over actuele wereldwijde vraagstukken. Dit zegt iets over de betrokkenheid van Nederlanders. Zijn zij voor of tegen de opvang van vluchtelingen in Nederland, en staan zij achter kernenergie? Sinds 2006 brengen we het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in kaart.

Wat doen Nederlanders?

Maar niet alleen de mening over deze mondiale vraagstukken doet er toe. Voor een duurzame wereld is de persoonlijke inzet uiteindelijk cruciaal. Hoe Nederlanders zich hier gedragen, heeft invloed op de leefomstandigheden in andere landen. Ook dit brengen we in kaart. Ons longitudinale ‘Nederlanders & de Wereld’– onderzoek presenteert ieder jaar hoe duurzaam Nederlanders zich gedragen, variërend van afvalrecycling tot vrijwilligerswerk tot het eten van vlees.

Wat motiveert Nederlanders?

Ons onderzoek stopt echter niet bij deze beschrijvend vragen. Juist ook de verklaring – het waarom – doet er in onze ogen toe. Wat motiveert Nederlanders om zich te gedragen zoals ze doen? En wat is er voor nodig om hen te activeren, bewust of onbewust? We kijken daarbij ook specifiek naar verschillen tussen groepen Nederlanders. Verschillen volwassen en jongeren van elkaar in hun denken over klimaatverandering? En is duurzaam gedrag echt alleen maar een elitaire aangelegenheid voor de hoger opgeleiden?

Hoe doen we dat?

Kaleidos Research probeert door middel van gedegen onderzoek te achterhalen wat Nederlanders beweegt. Goed onderzoek begint met de juiste vragen. Op basis van wetenschappelijke literatuur bepalen we de relevante onderzoeksvragen. Waar nodig vullen we grootschalige representatieve kwantitatieve gegevens aan met kleinschalig kwalitatief onderzoek, zoals interviews of focusgroepen. Onze ervaren onderzoekers vertalen deze cijfers met behulp van complexe statistische analyses vervolgens naar een overzichtelijk rapport in begrijpelijke en heldere taal.

Wat levert het op?

Opinieonderzoek geeft een goede indruk van wat er in de samenleving speelt. Het is een reality check: soms ontkracht onderzoek een breed gesteunde veronderstelling, soms bevestigt het deze juist. Zo levert het onderzoek een bijdrage aan het publieke, politieke en wetenschappelijke debat. Voor beleidsmakers is het een benchmark voor (nieuw op te stellen) beleid. Is er draagvlak onder de samenleving voor bepaalde maatregelen? Hoe de betrokkenheid van de bevolking te vergroten? Voor campagneleiders en communicatiemedewerkers biedt opinieonderzoek een richtlijn hoe de juiste doelgroep te bereiken. Opinieonderzoek is dus van waarde voor iedereen die wil weten wat Nederlanders vinden, doen en motiveert.