Kaleidos Research heeft een missie. Wij willen onze deskundigheid, ervaring en gedrevenheid inzetten om door middel van excellent onderzoek bij te dragen aan een rechtvaardigere en duurzame wereld.

Kaleidos Research beantwoordt uw vraag. Wij zetten een breed scala van kwantitatieve én kwalitatieve onderzoeksmethoden in om uw vragen optimaal te beantwoorden.

Kaleidos Research inspireert. Wij communiceren onze resultaten tot in de haarvaten van de samenleving via het multimediale platform OneWorld. Wij organiseren expertmeetings om professionals met elkaar te laten discussiëren over onderzoeksresultaten.

Kaleidos Research adviseert. Wij adviseren onze klanten op basis van onderzoeksresultaten, zodat zij aanpassingen of veranderingen binnen hun organisatie of werkveld kunnen doorvoeren.

Kaleidos Research is een partner. Wij werken nauw samen met onze klanten om zo te kunnen voldoen aan de informatie behoefte van onze opdrachtgevers.

Kaleidos Research is ISO 9001 gecertificeerd.

"Kaleidos research is een onderzoeksbureau dat zich onderscheid van ander bureaus omdat we werken vanuit de missie bij te willen dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld."
CHRISTINE CARABAIN, HOOFD ONDERZOEK

Kennisgebieden

 • Mondiaal burgerschap:

  Hoe Nederlanders werken, consumeren, denken en met elkaar omgaan heeft invloed op de rest van de wereld. Kaleidos Research doet onderzoek naar het gedrag en de houding van Nederlandse...
  >>
 • Duurzame Ontwikkeling:

  Als iedereen zo zou leven als de gemiddelde Nederlander, is daarvoor niet één planeet Aarde nodig, maar bijna drie-en-een-half. Zoveel ruimte is nodig om ons...
  >>
 • Internationale samenwerking:

  De wereld staat voor grote mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, armoedebestrijding, financiële stabiliteit, grondstoffenschaarste, energiezekerheid, veiligheid en migratie. Kaleidos Research...
  >>
 • Mondiale vraagstukken:

  Nederland is nauw verbonden met de rest van de wereld. Hoe mensen elders met de natuur, met grondstoffen, de economie en met mensen omgaan, heeft invloed...
  >>

Diensten

 • Evaluatieonderzoek:

  Wilt u weten of uw programma of interventie het gewenste resultaat oplevert? En wilt u praktische adviezen over hoe u dit resultaat kunt verbeteren?
  >>
 • Beleidsonderzoek:

  Kaleidos Research doet onderzoek naar Nederlands en internationaal beleid en vergelijkt beleidsoplossingen met de opinie van Nederlanders. Wij maken...
  >>
 • Opinieonderzoek:

  Ons opinieonderzoek laat zien wat er in Nederland speelt. Het onthult wat Nederlanders vinden, doen en motiveert. Wat denken en weten zij over mondiale vraagstukken...
  >>
 • Toegankelijk Onderzoek:

  Wilt u uw onderzoek over mondiale duurzaamheids- thema’s bij een brede(re) doelgroep onder de aandacht brengen? Kaleidos Research...
  >>

Toegankelijk onderzoek

Het uitvoeren van onderzoek staat centraal in ons werk. Daarnaast hechten we veel waarde aan het toegankelijk maken van ons eigen onderzoek: onderzoek wordt pas relevant als het gelezen en gebruikt wordt. We doen dat op verschillende manieren.

We schrijven korte factheets en uitgebreidere rapportages en publiceren daarover laagdrempelige artikelen op www.oneworld.nl. We benaderen actief media om meer bekendheid aan ons onderzoek te geven. Daarnaast maken we korte animatiefilmpjes en infographics om onderzoeksresultaten op een visuele manier helder te maken. Ook organiseren we expertbijeenkomsten waarbij we ons onderzoek presenteren en  in discussie gaan met experts en geïnteresseerden.

"Voor ons is een onderzoek niet klaar als er een prachtig rapport ligt. Nee! In veel gevallen begint dan het werk pas, namelijk er voor te zorgen dat de resultaten de mensen bereikt die er wat mee kunnen, in hun professionele leven of meer privé!"

CHRISTINE CARABAIN, HOOFD ONDERZOEK