Afbeelding mondiale vraagstukken rechtenvrij

Mondiale vraagstukken

Nederland is nauw verbonden met de rest van de wereld. Hoe mensen elders met de natuur, met grondstoffen, de economie en met mensen omgaan, heeft invloed op Nederland. Bijvoorbeeld op de prijzen van voedsel, op het klimaat in Nederland, de financiële stabiliteit en de veiligheid. Andersom heeft onze manier van produceren en consumeren en de activiteiten van onze overheid en bedrijven invloed op de leefomstandigheden in andere landen. Kortom: we hebben op veel vlakken minder invloed omdat ze niet langer nationaal bepaald worden, maar tegelijkertijd laat onze manier van leven en consumeren sporen na in de rest van de wereld. In een geglobaliseerde wereld kunnen vraagstukken als klimaatverandering, voedselzekerheid en migratie niet door landen alleen worden aangepakt. Het zijn mondiale vraagstukken die om een grensoverschrijdende aanpak en internationale samenwerking  vragen.

Een beter begrip van de wereld

Voor beleidsmakers en andere professionals is het belangrijk om te begrijpen hoe mondiale vraagstukken Nederland(ers) beïnvloeden en andersom. En Nederlanders kunnen alleen effectief participeren in een geglobaliseerde samenleving als ze begrijpen hoe hun leven verbonden is met ontwikkelingen buiten de landsgrenzen. Het onderzoek van Kaleidos Research draagt bij aan een beter begrip van de relatie tussen Nederland(ers) en de wereld.

Onderzoek

Mondiale vraagstukken vormen een ‘cross cutting’ thema in ons onderzoek, het staat centraal in alle diensten die Kaleidos Research verzorgt. Bijvoorbeeld in de terugkerende ‘Nederlanders en de Wereld’-studies, in het beleids– en evaluatieonderzoek dat we in opdracht van derden doen en in onze Globaliseringsreeks, waarin we bestaande wetenschappelijke en beleidsliteratuur mondiale vraagstukken toegankelijk maken voor Nederlandse professionals.

Dialoog bevorderen/midden in de samenleving

Om de discussie over de rol van Nederland(ers) bij mondiale vraagstukken aan te jagen en te voeden organiseert Kaleidos Research onder meer expert meetings. Tijdens deze bijeenkomsten voor professionals staan actuele mondiale thema’s en de nieuwste wetenschappelijke inzichten daarover centraal. Als onderzoekers proberen we ook de politieke-maatschappelijke dialoog over mondiale vraagstukken te bevorderen, bijvoorbeeld door actuele onderzoeken voor het voetlicht te brengen op OneWorld.nl/research, door de organisatie van publieksevenementen en door inzet van creatieve communicatiemiddelen, zoals animaties. Ook verzorgen wij met veel enthousiasme gastcolleges in het hoger onderwijs en geven we graag presentaties aan professionals. Onze onderzoekers staan midden in de samenleving!

Samenwerking

Juist omdat voor de aanpak van mondiale vraagstukken samenwerking tussen verschillende sectoren en over landsgrenzen nodig is, werkt Kaleidos Research veel en graag samen met anderen. Bijvoorbeeld met populaire media, zoals OneWorld, met de overheid en met onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld Clingendael, ECDPM en HIVA. Zie voor meer informatie over onze samenwerkingspartners onze partner-pagina.