Internationale Samenwerking afbeelding

Internationale samenwerking

De wereld staat voor grote mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, armoedebestrijding, financiële stabiliteit, grondstoffenschaarste, energiezekerheid, veiligheid en migratie. Kaleidos Research doet onderzoek naar deze mondiale uitdagingen en analyseert internationale samenwerking en beleidsvraagstukken. We kijken niet alleen naar overheden, maar ook de rol van bedrijven, maatschappelijk middenveld en mensen zelf.

Mondiale doe-democratie

Internationale samenwerking gaat steeds meer over de aanpak van mondiale vraagstukken die ontwikkeling overal ter wereld beperken en bedreigen. Er komt vanaf 2015 een ‘universele’ agenda van duurzame ontwikkelingsdoelen om een einde te maken aan armoede én om duurzame ontwikkeling wereldwijd te realiseren. Die nieuwe afspraken gelden voor iedereen en daarom is het belangrijk dat alle partijen internationaal samenwerken. Alleen zo ontstaat een mondiale doe-democratie waar zowel bottom-up initiatieven als internationale actoren een rol spelen. Kaleidos Research doet onderzoek naar deze nieuwe vormen van internationale samenwerking en analyseert zowel de internationale politieke ontwikkelingen als duurzaam gedrag dichtbij.

Onderzoek: thema’s

De problemen waar de wereld voor staat zijn grenzeloos. Klimaatverandering los je niet lokaal op, migratiestromen zijn divers, ketens van producten gaan de hele wereld rond. Kaleidos Research doet onderzoek naar de aanpak van duurzame ontwikkelingsvraagstukken wereldwijd. Concreet betekent dit dat wij publiceren over bijvoorbeeld klimaatverandering, groene economie, financiering van ontwikkelingshulp, energie, migratie, grondstoffen, water, ontwikkelingsdoelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We kijken bij deze onderwerpen naast het internationale speelveld, ‘best practices’ en ‘bottlenecks’ en ook naar wat Nederlanders en Nederlandse actoren zelf kunnen doen. Dit doen we zowel in opdracht als op basis van de actualiteit en stand van de wetenschap.

Onderzoek: methoden

Kaleidos Research is ervan overtuigd dat complexe wereldwijde uitdagingen en beleid hiervoor beter geanalyseerd kan worden door de inzet van een combinatie van methoden, de: ‘mixed method’-benadering, waarbij we zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden inzetten. We hebben expertise in huis voor kwalitatief literatuuronderzoek, beleidsonderzoek, internationale vergelijkingen, politiek-economische analyses, interviews, case studies, maar ook complexe kwantitatieve statistische analyses op grootschalige databestanden, opinieonderzoek en participatieve methodieken.

Internationaal onderzoek en netwerken

Kaleidos Research is als onderzoeksbureau ook actief in internationale samenwerking, bijvoorbeeld in onderzoeksnetwerken als E-Motive, via het EADI-netwerk en de UNESCO Global Citizenship Working Group of GENE. Ook doen we steeds vaker opdrachten in internationale consortia, bijvoorbeeld via de Europese Unie, het Climate and Development Knowledge Network en opdrachtonderzoek via internationale stichtingen.