Kaleidos Research organiseert bijeenkomsten over duurzaamheid en internationale samenwerking om discussie over onderzoeksresultaten te stimuleren. Als onderzoeksbureau doen we dat aan de hand van expert meetings over actuele thema’s. We doen dit altijd in samenwerking met een (onderzoeks)partner. Ook organiseren wij publieksevents over duurzame thema’s met mediapartners als OneWorld.

Archief