110915-N-YU572-076
BARKING SANDS, Hawaii (Sept. 15, 2011) Aviation Maintenance Administrationman 2nd Class Devon Brandenburg and student volunteers collect trash along a beach at the Pacific Missile Range Facility. More than 40 Sailors and volunteers teamed up with 16 students and faculty of Ke Kula Ni`ihau O Kekaha School to collect trash along the shore at the Pacific Missile Range Facility. The beach cleanup effort was in observance of International Coastal Cleanup Day sponsored by the Ocean Conservancy. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jay C. Pugh/Released)

Mondiaal burgerschap

Hoe Nederlanders werken, consumeren, denken en met elkaar omgaan heeft invloed op de rest van de wereld. Kaleidos Research doet onderzoek naar het gedrag en de houding van Nederlandse volwassenen, jongeren en kinderen gerelateerd aan de duurzaamheid van de samenleving en de natuur.

Een verbonden wereld

De spijkerbroek die je in Nederland in de winkels koopt, is vaak door mensen aan de andere kant van de wereld in elkaar gezet. En ook het katoen waar die broek van gemaakt is, is niet verbouwd in de Nederlandse polder. Dit is slechts één voorbeeld van hoe aankoopgedrag van Nederlanders invloed heeft op mens en natuur wereldwijd. Maar andersom geldt het ook dat natuurrampen, werkeloosheid of politieke onrust ver weg invloed hebben op bijvoorbeeld de markt en het leven hier in Nederland. Mensen wereldwijd zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden én van elkaar afhankelijk, nu en in de toekomst.

Waarom mondiaal burgerschap?

2015 is het jaar dat de millenniumdoelen aflopen. Alle landen die verenigd zijn in de VN, proberen met duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) nieuwe afspraken te maken om een einde te maken aan armoede én om duurzame ontwikkeling wereldwijd te realiseren. Die nieuwe afspraken gelden straks voor alle landen, en niet alleen, zoals de millenniumdoelen, voor de arme landen. Daarmee krijgt het handelen van mensen wereldwijd een centrale plek in duurzame ontwikkeling. Want bijdragen aan duurzame ontwikkeling, dat kan iedereen. Bijvoorbeeld door consumentengedrag, keuzes in mobiliteit of recycling, maar ook door politieke participatie of (actieve) betrokkenheid bij goede doelen. Omdat het gedrag van burgers zo centraal komt te staan, is het cruciaal om meer inzicht te krijgen in het handelen van mensen en in de motieven en belangen die daarbij een rol spelen.

Onderzoek

Wat weten Nederlanders eigenlijk zelf van die afhankelijkheid in de wereld? In hoeverre gedragen zij zich duurzaam? Wat maakt dat iemand zich wel of niet duurzaam gedraagt? Ervaren Nederlanders ook verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale problemen? In ons onderzoek rond mondiaal burgerschap zoeken we naar antwoord op dit soort vragen. In opdracht van derden én op basis van de actualiteit onderzoeken we daarnaast hoe kinderen, jonge en volwassen Nederlanders zich relateren aan specifieke mondiale vraagstukken, zoals water, voedselzekerheid, vluchtelingen en migratie of internationale afspraken voor armoedebestrijding.

Onderwijs

Kaleidos Research heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar wereldburgerschap onder kinderen. In samenwerking met partner Samsam gaat dit onderzoek steeds meer over ‘education for global citizenship’; wereldburgerschapsonderwijs. Hoe denken Nederlandse kinderen bijvoorbeeld over kinderrechten of over gelijkwaardigheid? Wat weten zij van grote vraagstukken rondom water en voedsel? Kaleidos Research deelt kennis en ervaring uit in het Europese netwerk GENE (Global Education Network Europe).

Ook op het thema ‘mondiaal burgerschap’ en ‘onderwijs voor mondiaal burgerschap’ hecht Kaleidos Research waarde aan een internationaal netwerk. Zo participeren we in het EADI Network en in de UNESCO Global Citizenship Working Group.