beleidsonderzoek_afbeelding

Beleidsonderzoek

Kaleidos Research doet onderzoek naar Nederlands en internationaal beleid en vergelijkt beleidsoplossingen met de opinie van Nederlanders. Wij maken voor ons beleidsonderzoek gebruikt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden en voeren beleidsonderzoek uit voor (internationale) opdrachtgevers uit de publieke en private sector. Beleidsonderwerpen die wij onderzoeken zijn gerelateerd aan duurzame ontwikkeling in Nederland en wereldwijd.

Beleidsonderzoek

Hoe denkt een representatieve groep Nederlanders over veiligheid en migratie? Hoe maak je beleid op de ‘post-2015 agenda’ en duurzame ontwikkelingsdoelen? Is het beleid van een bedrijf op maatschappelijk verantwoord ondernemen duurzaam? Welke energiebronnen zouden Nederlanders wél in hun achtertuin willen en hoe ziet het klimaatbeleid van gemeenten er vergelijkenderwijs uit? Duurzaam beleid maken op de lange termijn met feeling voor wat er onder Nederlanders leeft is lastig. Met een combinatie van methoden helpt onderzoek van Kaleidos Research bij het maken, evalueren en aanpassen van beleid. Eerder onderzochten we bijvoorbeeld de toekomst van de financiering van ontwikkelingshulp en het Nederlandse beleid op mondiale gezondheid.

Een combinatie van methoden

Samen met de opdrachtgever gaan we op zoek naar de juiste onderzoeksmethoden voor het beleidsonderzoek. Is een internationale vergelijking nuttig? Welke stakeholders kunnen worden geïnterviewd en welke literatuur geraadpleegd? En is het hier nog nuttig om de Nederlandse publieke opinie te raadplegen? Als Kaleidos Research zijn wij ervan overtuigd dat met een combinatie van methoden een complex beleidsprobleem beter wordt geanalyseerd: een mixed method benadering, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden ingezet. Veel van de onderzoekers zijn gepromoveerd of promoveren naast hun baan in verschillende disciplines. We hebben expertise in huis voor kwalitatief literatuuronderzoek, internationale vergelijkingen, politiek-economische analyses, interviews, case studies, maar ook voor complexe kwantitatieve statistische analyses op grootschalige databestanden, opinieonderzoek en participatieve methodieken.

Wat levert het op?

U krijgt inzicht in beleid, de publieke opinie over beleid en de internationale vergelijking. Onze rapporten zijn volledig en bieden u als opdrachtgever ook een overzicht van praktische adviezen voor de toekomst. Als daar behoefte aan is, presenteren we de resultaten graag aan u of uw partners, en gaan hierover verder met u in gesprek. We kunnen ook producten als ‘policy briefs’ en uitleggende animatiefilmpjes als resultaat afleveren. Beleidsonderzoek is waardevol omdat het u inzicht geeft in de uitdagingen rondom gestelde beleidsdoelen en oplossingen voor een duurzame toekomst.