afbeelding duurzame ontwikkeling 1

Duurzame Ontwikkeling

Als iedereen zo zou leven als de gemiddelde Nederlander, is daarvoor niet één planeet Aarde nodig, maar bijna drie-en-een-half. Zoveel ruimte is nodig om ons voedsel en onze spullen te produceren en voor het afval dat we vervolgens produceren.. Kortom, we gebruiken meer dan de aarde te bieden heeft. Dat geldt niet alleen voor Nederlanders, maar voor de inwoners van alle Westerse landen. Tegelijkertijd hebben honderden miljoenen mensen te weinig: ze leven in extreme armoede en hebben geen toegang tot basisvoorzieningen. Hoe vinden we een goede balans tussen onze behoeftes, wat de natuur te bieden heeft en wat toekomstige generaties nodig hebben? Daarvoor is duurzame ontwikkeling nodig.

Behoefte aan kennis

Hoe dragen systemische veranderingen en overheidsbeleid bij aan duurzame ontwikkeling? Kunnen bedrijven duurzame ontwikkeling bevorderen, bijvoorbeeld door voedselverspilling tegen te gaan? Wat voor keuzes kunnen consumenten maken om duurzamer te leven? Zonder antwoorden op dit soort vragen is duurzame ontwikkeling niet mogelijk, want het realiseren van duurzame ontwikkeling begint bij kennis en innovatie.

Kennis alleen niet genoeg

Toch is kennis alleen niet genoeg. In veel gevallen weten we wel wat er nodig is om de samenleving te verduurzamen, bijvoorbeeld het inzetten van energiezuinige oplossingen, het maken van internationale afspraken en het doorberekenen van milieu- of sociale kosten in de prijs van producten. De hamvraag is vooral ‘wat maakt dat mensen, als burger én als professional, hun gedrag ten goede veranderen?’

Onderzoek naar duurzame oplossingen én gedrag Nederlanders

Bij Kaleidos Research opereren we op dit snijvlak tussen theorie en praktijk. We doen onderzoek naar de rol die overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke actoren spelen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Daarnaast hebben we ook stevige expertise in huis over de opinie en het gedrag van Nederlanders rondom duurzaamheidsvraagstukken als energiegebruik, de deeleconomie, klimaatverandering, waterschaarste, grondstoffen, verstedelijking en voedselzekerheid. Bovendien biedt ons evaluatieonderzoek inzicht in de manier waarop interventies, zoals campagnes, van invloed zijn op de manier waarop Nederlanders tegen duurzaamheidsvraagstukkken aankijken.

Practice what you preach

Bij Kaleidos Research proberen we zelf ook een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Zo heeft ons kantoor een milieuvriendelijk interieur, maken we zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer en stimuleren we het digitaal lezen van onze publicaties.