Evaluatie afbeelding

Evaluatieonderzoek

Wilt u weten of uw programma of interventie het gewenste resultaat oplevert? En wilt u praktische adviezen over hoe u dit resultaat kunt verbeteren? Kaleidos Research voert evaluatieonderzoek voor (internationale) opdrachtgevers uit om hier inzicht in te geven.

Effecten van interventies

In een evaluatieonderzoek onderzoeken we wat de effecten van een interventie zijn. Een interventie of beleidsprogramma kan veel vormen aannemen. Eerder onderzochten we bijvoorbeeld een internationaal stageprogramma, een programma om ngo’s te stimuleren na te denken over het ‘framen’ van hun communicatieboodschappen en een videogame van jongeren. Wat zijn nu de effecten van deze interventies en in welke mate zijn de doelstellingen bereikt? Zijn er ook ongeplande effecten opgetreden? Vaak is het nuttig om niet alleen de impact van een programma, maar ook de processen te evalueren. Op die manier krijgt u ook zicht op de uitvoering van een interventie.

Hoe doen we dat?

Samen met de opdrachtgever brengen we de ‘theory of change’ in kaart. Wat is de gewenste verandering en op welke manier wordt die verandering gerealiseerd? Vervolgens gaan de onderzoekers aan de slag om na te gaan of deze veranderingen zijn opgetreden. Een ‘mixed method’-benadering, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden ingezet, geeft vaak goede resultaten. Zo kunnen we niet alleen onderzoeken óf veranderingen optreden, maar ook waarom en hoe. Bij elke opdracht kijken we welke onderzoeksmethodieken het beste passen. We hebben expertise in huis om ‘evidencebased’ evaluaties met nul- en nametingen uit te voeren, inclusief complexe statistische analyses op grootschalige databestanden. Maar we zetten ook vaak kwalitatieve en participatieve methodieken in, zoals de Most Significant Change methodiek, interviews of focusgroepen.

Wat levert het op?

U krijgt inzicht in of uw interventie werkt of niet. Onze rapporten zijn volledig, maar bieden u als opdrachtgever ook een snel overzicht van praktische adviezen voor de toekomst. We identificeren succes- en faalfactoren, om u zo handvatten te geven over hoe en wat u kunt veranderen om succesvoller te zijn. Als daar behoefte aan is, presenteren we de resultaten graag aan u of uw partners, en gaan hierover verder met u in gesprek. Evaluatieonderzoek is waardevol omdat het u inzicht geeft in wat de toegevoegde waarde is van uw organisatie. En dat is niet alleen voor u, maar ook voor uw partners, achterban of donoren belangrijke informatie!