Kaleidos Research brengt jaarlijks ruim twintig rapporten en factsheets uit. Deze publicaties zijn te downloaden in pdf-formaat. Ook de door Kaleidos Research ontwikkelde animaties kunt u hier vinden en bekijken. U kunt publicaties zoeken op thema’s of auteur via het zoekveld hieronder.

“Verschillende factoren beïnvloeden de voortgang van de Millenniumdoelen, maar de financieel-economische crisis, de beperkte hervormingen op het gebied van internationale handel en een tekort aan financiële middelen, vormen in ieder geval een barrière voor ontwikkeling.” Armoedebestrijding in de 21e eeuw (2012)
“Het lijkt erop dat de Nederlandse bevolking zich meer zorgen maakt over een probleem dat zich ‘daar’ afspeelt naarmate de nadelige effecten ervan ook ‘hier’ duidelijk zichtbaar worden.” Wereldwijde problemen, wereldwijde oplossingen (2012)
“In the evaluation, we found that strong points of the program were the smart pedagogy and the intensive cooperation with local stakeholders.” End Evaluation reframing the message (2015)