Kaleidos Research brengt jaarlijks ruim twintig rapporten en factsheets uit. Deze publicaties zijn te downloaden in pdf-formaat. Ook de door Kaleidos Research ontwikkelde animaties kunt u hier vinden en bekijken. U kunt publicaties zoeken op thema’s of auteur via het zoekveld hieronder.

“Onder Nederlanders zien we een groeiend besef van de grensoverschrijdende problematiek rondom asielzoekers.” Nederlanders en de wereld 2014 (2014)
“Internationale organisaties, bedrijven en sociale ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen samen aan oplossingen werken voor schoon drinkwater voor iedereen. En een belangrijke rol als aanjager van schoon drinkwater spelen burgers zelf.” Tappen uit een milieuvriendelijker vaatje (2014)
“Deze publicatie laat zien dat de internationalisering van beleid in veel gemeenten toeneemt. Heldere doelen en verantwoording over het internationale beleid naar de bevolking blijven daarbij voortdurend van belang.” Partnerschap daar draait het om (2014)