globe ballon amsterdam Flickr-Jos van Zetten

Nederlanders & de SDGs

juli 2017

In september 2015 ondertekenden 193 landen de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). Deze agenda is de opvolger van de Millenniumdoelen en vormt tot 2030 het kader voor minder armoede en ongelijkheid op de wereld. De afspraken gaan naast armoedebestrijding ook over de aanpak van klimaatverandering en vrede en veiligheid. Ook Nederland heeft zich gecommitteerd aan de agenda. Maar weten Nederlanders eigenlijk wel wat de SDGs zijn? En aan welke van deze 17 doelen hechten zij het grootste belang?