2014-Regen en de stad

Regen en de Stad

november 2014

Regenbuien zorgen regelmatig voor flinke overlast in Nederland. Zo zorgde de eerste herfststorm van 2014 voor ondergelopen kades in Rotterdam en moesten bewoners in Harlingen en Dordrecht in de weer met zandzakken.

En de straten in Amsterdam stonden een paar maanden eerder blank vanwege een wolkbreuk. Nederland krijgt vandaag de dag bijna 2 keer vaker te maken met zware regen (>50 mm) dan vijftig jaar geleden.3 Dat geldt niet alleen in Nederland, ook daarbuiten krijgen stadsbewoners steeds vaker te maken met grote regenplassen op straat, ondergelopen kelders en overvolle riolen. Dat komt omdat er meer regen valt en omdat het aantal stedelingen wereldwijd spectaculair groeit. Daardoor ‘versteent’ de stad: er komt steeds meer bebouwing in de vorm van stenen, asfalt en beton. Het gevolg is dat regenwater minder goed weg kan. Bovendien liggen veel steden dicht bij zee of rivieren waardoor ze ook nog eens gevoelig zijn voor overstromingen als gevolg van hoge waterstanden. Dit mini-dossier gaat specifiek in op de gevolgen van heftige regenval in steden en de vraag hoe steden regenbestendig kunnen worden gemaakt.