2013-Perspectieven van kinderen op duurzaamheid

Perspectieven van kinderen op duurzaamheid

september 2013

Duurzaamheid is duidelijk een onderwerp dat leeft onder kinderen. Maar liefst 80 procent van de kinderen van 9 tot en met 12 jaar zegt graag goed voor de aarde te willen zorgen, zodat er later ook nog mensen kunnen wonen. Hoe denken kinderen verder over duurzaamheid? Wat weten en doen kinderen op het gebied van water, voedsel, klimaat en energie? Maken kinderen zich zorgen om de hoeveelheid water, voedsel en energie in de toekomst? Wie zou volgens kinderen deze vraagstukken het beste kunnen aanpakken? En zien ze daarbij ook een verantwoordelijkheid voor zichzelf?

Dit onderzoek probeert deze vragen te beantwoorden en wil daarbij dieper ingaan op de visie van kinderen op duurzaamheidsvraagstukken om zo de stem van kinderen te betrekken in het publieke debat over de toekomst van de wereld.