2013-Op zoek naar een wereldbaan

Op naar een wereldbaan

oktober 2013

De wereld raakt steeds sterker verweven en culturele diversiteit is aan de orde van de dag, ook voor kinderen in het Nederlandse basisonderwijs. Pabo-studenten hebben in de toekomst veel invloed op hoe mondiaal burgerschap vormgegeven wordt binnen het basisonderwijs. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in hoe Pabo-studenten denken over mondiaal burgerschap in het onderwijs en wat zij meekrijgen vanuit hun opleiding over dit thema. Deze vraag is door Tamara Sijlbing onderzocht in haar afstudeerscriptie.