2014-Nederlanders en landroof

Nederlanders & Landroof

mei 2014

Landroof – ook wel land grabbing genoemd – is een thema dat mens en natuur raakt. Met het ontginnen van land ten behoeve van commerciële investeringen worden (vaak) mensenrechten en milieuregels geschonden. ActionAid heeft als doel de problematiek rondom het thema landroof breed op de kaart te zetten binnen Nederland.

In opdracht van ActionAid onderzocht NCDO daartoe hoe Nederlanders aankijken tegen landroof. Wat weten zij van dit thema? Moet er volgens hen iets worden gedaan om landroof tegen te gaan en zo ja, door wie? En in hoeverre zijn zij bereid om zélf actie te ondernemen om landroof te stoppen? Ook is onderzocht hoe het beste gecommuniceerd kan worden over landroof om Nederlanders bij dit thema te betrekken.