2014-Nederlanders en gelijke seksuele rechten

Nederlanders & Gelijke (Seksuele) Rechten

mei 2014

In Nederland zijn kindhuwelijken verboden, is meisjesbesnijdenis strafbaar en kunnen homoseksuelen trouwen en kinderen adopteren. De gevolgen van een huwelijk voor je achttiende jaar, besnijdenis van een meisje en de vervolging van homoseksuelen staan voor veel Nederlanders dan ook ver van ze af. Voor veel meisjes en homoseksuelen in de rest van de wereld is het echter dagelijkse realiteit.

Het Nederlandse kabinet wil deze meisjes, vrouwen en homoseksuelen steunen. Vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheidsrechten (SRGR) vormen daarom een speerpunt van het Nederlands buitenlands beleid. Wat vinden Nederlanders van deze initiatieven? Zien zij een verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid en van henzelf hierin? We legden hen een aantal stellingen voor.