2012-Nederlanders en Overheidsbudget OS

Nederlanders en Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking

maart 2012

De media staan er bol van: Nederland moet verder bezuinigen om het begrotingstekort te verkleinen. De economische crisis en de schuldencrisis in Europa hebben tot gevolg dat Nederland haar huishoudboekje moet herzien en moet bezuinigen. NCDO onderzocht in samenwerking met TNS/NIPO de kennis en mening van Nederlanders over de overheidsuitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

Wat denken Nederlanders dat de overheid van zijn totale jaarlijkse inkomsten besteedt aan ontwikkelingssamenwerking? Is deze schatting een onder- of overschatting van het daadwerkelijke bedrag dat gaat naar ontwikkelingssamenwerking? En, als ze het feitelijke percentage van het Bruto Nationaal Product (BNP) kennen dat naar ontwikkelingssamenwerking gaat, willen ze dan nog bezuinigen? Weten Nederlanders dat er in de afgelopen kabinetsperiode al bezuinigd is op ontwikkelingssamenwerking? Deze vragen, en meer, worden in deze publicatie beantwoord.