2012-Nederlanders en mondiaal burgerschap 2012

Nederlanders en Mondiaal Burgerschap 2012 samenvatting

september 2012

Samenvatting van de publicatie Nederlanders & Mondiaal burgerschap.

In het rapport ‘Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 2012’ wordt de mate waarin Nederlanders van 18 jaar en ouder zich gedragen als mondiaal burger onderzocht. Bij het begrip mondiaal burgerschap staan de individuele bijdragen van mensen aan de leefbaarheid van de wereld centraal. Het draait daarbij niet enkel om het draagvlak voor internationale samenwerking, maar ook hoe het daadwerkelijke gedrag van burgers invulling geeft aan de betrokkenheid bij internationale vraagstukken. Juist dat is wat dit onderzoek in kaart brengt.

Het volledige rapport is hier te vinden.