2013-Nederlanders en Draagvlak voorOS-Nieuw beleid nieuwe kansen

Nederlanders en Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking – Nieuw beleid, nieuwe kansen?

november 2013

Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte II in november 2012 is ontwikkelingssamenwerking ondergebracht in de nieuwe ministerspost Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Is de verruiming van het terrein van ontwikkelingssamenwerking naar hulp én handel ook een manier om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de Nederlandse samenleving te vergroten? Om hier meer inzicht in te verkrijgen heeft NCDO in januari 2013 een representatieve studie uitgevoerd onder Nederlanders.