2013-Jongeren en de wereld 2013

Nederlanders en de wereld 2013

september 2013

In dit rapport ‘Nederlanders & de Wereld 2013’ staat het dagelijks gedrag van Nederlanders van 18 jaar en ouder en hun opvattingen over internationale verbondenheid en internationale verantwoordelijkheid centraal.

Hoe duurzaam gedragen Nederlanders zich ten opzichte van de natuur en samenleving? In hoeverre voelen zij zich verbonden met problemen die zich niet direct binnen onze landgrenzen afspelen, maar ons op den duur ook zullen raken? In hoeverre voelt men zich verantwoordelijk om ook zelf een bijdrage te leveren aan het tegengaan van bijvoorbeeld klimaatverandering? Met andere woorden: in welke mate gedragen Nederlanders zich als mondiale burgers?