2012-Nederlanders en afval

Nederlanders en Afval samenvatting

mei 2012

Samenvatting van de publicatie Nederlanders & afval.

De omgang met afval is één van de grootste mondiale vraagstukken van deze tijd. Door de stijgende welvaart en de groeiende consumptie wordt de hoeveelheid afval die we gezamenlijk produceren in de wereld almaar groter. NCDO onderzocht in samenwerking met TNS/NIPO hoe Nederlanders aankijken tegen afval.

In hoeverre scheiden Nederlanders hun afval en waarom doen ze dit eigenlijk? Wat is volgens de Nederlanders het belangrijkste probleem aangaande afval in hun naaste omgeving en ook in deze wereld? Wat vinden Nederlanders van het afschaffen van statiegeld? Maken ze zich überhaupt zorgen over afval? Deze vragen, en meer, worden in dit rapport beantwoord en hierbij vergelijken we jonge Nederlanders (18 t/m 34 jaar) met oudere Nederlanders (vanaf 35 jaar).

Het volledige rapport is hier te vinden.