Nederlander en de wereld 2015

Nederlanders & de Wereld 2015

december 2015

In “Nederlanders & de Wereld 2015” beschrijven we voor het vierde opeenvolgende jaar hoe duurzaam Nederlanders zich gedragen. Ook laten we zien in hoeverre Nederlanders zich verbonden voelen met de rest van de wereld. Daarnaast kijken we in hoeverre Nederlanders denken zelf een steentje te kunnen bijdragen aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering.

In deze editie wordt specifiek aandacht besteed aan de sociale normen rondom de aankoop van biologische producten. Hoe vaak denkt men dat familie en vrienden deze producten kopen? Daarnaast kijken we naar de emoties die het eigen milieuvriendelijke gedrag en het milieuvriendelijke gedrag van andere Nederlanders oproepen. Is men tevreden over het eigen gedrag of voelt men zich juist beschaamd?


De data verzameld voor dit onderzoek zijn openbaar. Wilt u met deze gegevens bijvoorbeeld werken aan een scriptie of een wetenschappelijk artikel? Stuur dan een e-mail naar eboonstoppel@kaleidosresearch.nl of lhogeling@kaleidosresearch.nl