2014-Mondiale Publieke Goederen

Mondiale publieke goederen

april 2014

Schone oceanen met een goede visstand. Een atmosfeer met een bescheiden ozongat en een relatief laag CO2-gehalte. Internationale financiële stabiliteit en solide banken. Het zijn grensoverschrijdende vraagstukken die van gemeenschappelijk belang zijn en waarvan niemand uitgesloten mag worden. Ze worden ook wel Mondiale Publieke Goederen (MPGs) genoemd.

De MPGs zijn grofweg op te delen in ‘natuurlijke’ of ‘milieu’ MPGs zoals oceanen en klimaat, ‘sociale’ MPGs zoals gezondheid en mensenrechten en ‘economische’ MPGs zoals financiële stabiliteit.

Complex en ongrijpbaar
Het is dus een overkoepelende term die in verschillende discussies anders ingevuld kan worden. Dat maakt de vraagstukken die samenhangen met de MPGs wat complex en soms ook ongrijpbaar. Eén van de hete hangijzers is wie er over de MPGs beslist en hoe het beheer ervan moet worden betaald. Deze vraagstukken hebben immers geen eigenaar of eindverantwoordelijke. Vanwege het grensoverschrijdende karakter zijn landen niet snel geneigd om alleen een voortrekkersrol te vervullen.

Uitleg en vraagstukken
Het gevolg is dat de aanpak van deze grensoverschrijdende vraagstukken ernstig te kort schiet. In dit deel van de globaliseringsreeks wordt meer duidelijkheid gegeven over wat MPGs zijn en wat de belangrijkste vraagstukken zijn die met de MPGs samenhangen. Er wordt vooral ingezoomd op de bestuurlijke vraagstukken, financiering en de rol die verschillende actoren bij de aanpak en het beheer van de MPGs kunnen spelen.