2014-Mondiale gezondheid

Mondiale Gezondheid

juni 2014

Vogelgriep, overgewicht, antibioticaresistentie en andere kwalen

In september 2013 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een bijzonder reisadvies af voor de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka. Zij waarschuwde dokters wereldwijd voor de symptomen van het Middle-Eastern Respiratory Virus (MERS). De vrees was dat het virus, dat vooralsnog vooral slachtoffers in het Midden-Oosten maakt, zich via de pelgrims zou verspreiden over de wereld. Wie MERS oploopt kan een zware longontsteking krijgen. In september 2013 waren ten minste 58 mensen aan het virus overleden.

We leven in een Global Village. Een van de gevolgen van deze mondialisering van economie en maatschappij is dat de mobiliteit van mensen, alsook de internationale handel en transport in vee en voedselproducten enorm is toegenomen. Deze tendens heeft gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Toegenomen mobiliteit biedt risico’s en kansen. Door uitwisseling van technologie kan bijvoorbeeld kennis en capaciteit om moderne gezondheidsproblemen op te lossen verder ontwikkeld worden.

In het dossier ‘Mondiale Gezondheid’ wordt toegelicht hoe gezondheid in Nederland afhankelijk is van de wereld om ons heen en hoe vanuit Nederland kan worden bijgedragen aan mondiale gezondheid.