Mondiaal burgerschap van draagvlak naar participatie

augustus 2012

Wat is mondiaal burgerschap? ‘Mondiaal’ verwijst in ieder geval naar iets dat verder reikt dan onze landsgrenzen en ‘burgerschap’ heeft te maken met de relaties en verwachtingen tussen de individuele burger en de samenleving.

In het huidige debat over internationale samenwerking is de focus verschoven van ‘problemen en uitdagingen daar’ naar ‘problemen en uitdagingen hier én daar’. Het gaat om vraagstukken op het gebied van armoede, duurzame en rechtvaardige groei, beschikbaarheid en toegang tot water, voedsel, energie, onderwijs en gezondheidszorg, en bedreiging van milieu en biodiversiteit. Het besef begint te groeien dat het oplossen van deze grote, hedendaagse vraagstukken een gemeenschappelijke, mondiale verantwoordelijkheid is.

Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, zijn we gelijktijdig burgers van verschillende naties en van één wereld waar het lokale en het mondiale verbonden zijn. Dit besef is niet nieuw – onder meer Socrates en Diogenes definieerden zichzelf al als wereldburger, maar het behoeft continu nieuwe invulling.

In dit kennisdossier verkennen we het begrip mondiaal burgerschap aan de hand van de meest relevante, veelal wetenschappelijke literatuur. Deze verkenning vormt de komende jaren de basis voor de uitvoering van de programma’s van NCDO op het gebied van onderzoek, deskundigheidsbevordering en kennisverspreiding.