2012-Leraren en mondiaal burgerschap

Leraren en mondiaal burgerschap

mei 2012

Mondiaal burgerschap krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in het onderwijs. Leraren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, en de wereld van hun leerlingen verbreden en verdiepen.

NCDO onderzocht in samenwerking met ResearchNed de mening en werkwijze van leraren en schoolleiders over mondiaal burgerschap. Welk belang hechten leraren aan mondiaal burgerschap in hun eigen onderwijs of in het Nederlands onderwijs? Heeft mondiaal burgerschap een structurele plek op de Nederlandse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs? Op welke wijze wordt hier aan vormgegeven door leraren? Welke belemmeringen ervaren zij daarbij?

Deze vragen, en meer worden in dit rapport beantwoord. Ruim 1.500 leraren en bijna 300 schoolleiders gaven hun mening over mondiaal burgerschap.