Health has no borders

april 2015

Veel gezondheidsvraagstukken hebben gemeen dat zij zich niet aan grenzen houden. De toename van het wereldwijde gebruik van antibiotica bijvoorbeeld zorgt er voor dat de resistentie toe neemt. En de Ebola-uitbraak laat zien dat als de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland niet op orde is, geïnfecteerden niet snel kunnen worden opgespoord en behandeld. Ziekten kunnen zich, ook via dieren en voedsel,  makkelijk naar andere delen van de wereld verspreiden. Dit alles heeft ook consequenties voor beleid, zowel op nationaal niveau. Kaleidos Research onderzocht daarom hoe het staat met het Nederlandse beleid op het gebied van mondiale gezondheid. Het rapport “Health has no borders: addressing Global health in The Netherlands” is op wereldgezondheidsdag (7 mei 2015) gepubliceerd.