2013-Grondstoffen omslag

Grondstoffen

oktober 2013

Grondstoffenvoorziening is een mondiaal thema en probleem. We gebruiken grondstoffen als metalen, mineralen, tin, fosfaat en goud in veel producten en ze worden vaak gewonnen in mijnen buiten Europa. De sociale en ecologische omstandigheden rond deze mijnen zijn soms zeer gevaarlijk, vooral in conflictgebieden. Veel ontwikkelingslanden hebben extra last van de grondstoffenproblematiek door hun grote economische afhankelijkheid van export van grondstoffen.