2012-Green Jobs & Fair Careers

Green Jobs & Fair Careers

oktober 2012

Wat zijn de belangrijkste drijfveren van Nederlanders binnen hun werk? Gaan zij onder invloed van de economische crisis op zoek naar zekerheid en een goed salaris? Of willen zij graag een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij, de wereld, het behoud van natuur en milieu of ontwikkelingshulp?

NCDO onderzocht hoe jonge en oudere Nederlanders denken over werk in relatie tot ecologische en maatschappelijke duurzaamheid.