2013-Duurzame en eerlijke kleding

Duurzame en eerlijke kleding

juni 2013

Op 24 april stortte in Bangladesh een complex van textielfabrieken in die ook voor westerse kledingmerken produceerden. Het gebouw voldeed niet aan de veiligheidsvoorschriften. Meer dan 1200 arbeiders overleefden het niet. Deze ramp speelde zich ver van Nederland af. Toch ligt er een link tussen de fabrieksarbeiders in Bangladesh en veel Nederlanders: het gros van de kleding die kledingwinkels hier verkopen wordt in ontwikkelingslanden geproduceerd. Maar hoe kan de Nederlandse consument bijdragen aan betere werkomstandigheden van zijn of haar kleermakers?

In deze factsheet staan de feiten op een rij over de kledingindustrie, de inzet van de Nederlandse overheid en wat de consument kan doen om de werkomstandigheden in ontwikkelingslanden te verbeteren.