2014-Draagvlak voor ontwikkelingshulp stijgt weer

Draagvlak voor ontwikkelingshulp stijgt weer

september 2014

Als gevolg van verschillende crises wereldwijd maakt het kabinet in 2014 extra geld vrij voor defensie, noodhulp en opvang van asielzoekers. In lijn hiermee lijkt ook de maatschappelijke steun voor ontwikkelingssamenwerking weer op te krabbelen. Uit trendonderzoek blijkt dat er in 2014 in vergelijking met vorige jaren weer meer Nederlanders vinden dat het budget voor ontwikkelingshulp gelijk mag blijven of zelfs vergroot mag worden. Meer dan de helft is het hiermee eens. Deze mening wordt gedeeld door zowel Nederlanders boven de 18 jaar als Nederlandse jongeren tussen 12 en 18 jaar.