Brexit Flickr-Garry Knight

Brexit en Trump: waarschuwing of inspiratie?

juli 2017

Over de invloed van de Brexit en Trump op het stemgedrag van de Nederlanders.

De Brexit en het presidentschap van Trump hebben bij 1 op de 7 Nederlanders een rol gespeeld in hun stemgedrag.  Beide gebeurtenissen werkten daarbij vooral als een stimulans om een soortgelijke situatie in Nederland te voorkomen. Veel minder vaak diende deze gebeurtenissen juist als een inspiratie, met uitzondering van stemmers op de PVV. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Kaleidos Research onder ruim 1100 Nederlanders.