2012-Armoedebestrijding inde 21ste eeuw omslag

Armoedebestrijding inde 21ste eeuw

augustus 2012

Wereldwijd leven er ruim 1 miljard mensen van minder dan 1,25 dollar per dag en elke vijf seconden sterft een kind als gevolg van armoedegerelateerde problemen. Opvallend genoeg leeft deze groep armen niet langer alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in opkomende economieën. De belangrijkste internationale afspraken voor armoedebestrijding, de Millenniumdoelen, stammen uit 2001 en lopen in 2015 af. De wereld ziet er, onder andere door veranderende internationale machtsverhoudingen, toenemende globalisering en de economische crisis, heel anders uit dan ruim tien jaar geleden. Bovendien neemt de urgentie van andere grensoverschrijdende vraagstukken zoals grondstoffenschaarste, financiële instabiliteit en klimaatverandering toe. Met 2015 om de hoek is het dan ook tijd om de internationale afspraken voor armoedebestrijding opnieuw onder de loep te nemen.