omslag-voorkant

Nederlanders & de wereld 2016

december 2016

In “Nederlanders & de Wereld 2016” beschrijven we voor het vijfde opeenvolgende jaar hoe duurzaam Nederlanders van 18 jaar en ouder zich gedragen. Ook laten we zien hoe Nederlanders denken over de wereld. Zien zij mensen wereldwijd als gelijkwaardig aan elkaar? Erkennen ze de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld? En denkt men zelf mondiale vraagstukken als klimaatverandering mee te kunnen helpen oplossen? Ook brengen we de stand van zaken over de deeleconomie in Nederland en het draagvlak voor ontwikkelingshulp in Nederland in 2016 in beeld.

Deze jubileumeditie biedt daarnaast een terugblik op vijf jaar onderzoek naar mondiaal burgerschap in Nederland. Welke lessen kunnen we hieruit leren?