2015-Wereldwijde armoede in de media

Expert meeting ‘Framing van wereldwijde armoede in de Nederlandse media’

Veel mensen associëren ontwikkelingslanden, vooral Afrika, met honger en ellende, en hebben het gevoel dat er de afgelopen decennia weinig resultaten zijn geboekt om deze honger te bestrijden. De Nederlandse media en ontwikkelingsorganisaties zouden in belangrijke mate aan dit beeld bijdragen. Maar is dat wel zo? Op maandag 11 mei organiseerde Kaleidos Research (Stichting NCDO) een expertmeeting over de framing van wereldwijde armoede in de Nederlandse media. De bijeenkomst richt zich op de vraag welke verantwoordelijkheid journalisten en ontwikkelingsorganisaties dragen voor de beeldvorming van ontwikkelingslanden bij het grote publiek. De bijeenkomst werd ingeleid door Mirjam Vossen, promovenda aan de Radboud Universiteit en de Universiteit van Leuven. Zij presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar framing van armoede in advertenties van ontwikkelingsorganisaties en artikelen en foto’s in Nederlandse kranten.

Vier deskundigen reageerden op haar verhaal:

Chris Rutenfrans, chef opinie van de Volkskrant
Bart Romijn, directeur van Partos, brancheorganisatie voor de ontwikkelingssector
Alexander Pleijter, ‎lector journalistiek & innovatie aan de Fontys Hogeschool Journalistiek en hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter
Amma Asante (BMC), een professional in beleid, bestuur en management in de publieke sector