Evelien Boonstoppel

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over internationale vraagstukken en duurzame ontwikkeling. Op basis van kwantitatieve data-analyse probeert zij duurzaam gedrag te verklaren. Ook brengt ze het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in kaart.

Evelien is socioloog en heeft na het afronden van haar research master werkervaring opgedaan aan de universiteit. Deze inhoudelijke en methodologische kennis vertaalt zij nu naar toegankelijke rapporten in begrijpelijke en heldere taal. Haar interesses liggen op het snijvlak van diverse sociaalwetenschappelijke disciplines, met een focus op verklaringen voor prosociaal gedrag.

Publicaties van Evelien Boonstoppel:
juli 2017

Nederlanders & de SDGs

juli 2017

Mid-term evaluation of the Digital Defenders Partnership

juni 2017

Nederlanders & duurzaam regeerakkoord

februari 2017

Voorbij de Stemmingmakerij?

december 2016

Nederlanders & de wereld 2016

december 2015

Nederlanders & de Wereld 2015

oktober 2015

Eigen armen eerst

oktober 2015

Nederlanders: vrede en veiligheid belangrijkste werelddoel

augustus 2015

Draagvlak voor ontwikkelingshulp verder in de lift

augustus 2015

Nederlanders & Migratie

juni 2015

Nederlanders & de toekomst van ontwikkelingshulp

mei 2015

Financing Development Now and in the Future

mei 2015

Nederlanders en mondiale gezondheid: onbegrensd bezorgd?

maart 2015

Health has no borders: Addressing Global Health in the Netherlands

december 2014

Nederlanders en de wereld 2014

oktober 2014

Hoe duurzaam zijn Nederlanders in 2014

september 2014

Draagvlak voor ontwikkelingshulp stijgt weer

mei 2014

Nederlanders & Landroof

april 2014

Fight for your rights – Evaluatie Coolpoliticscamapgne

november 2013

Nederlanders en Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking – Nieuw beleid, nieuwe kansen?

oktober 2013

Nederlanders en draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking – De invloed van woordkeus

september 2013

The Dutch and the world 2013

september 2013

Nederlanders en de wereld 2013

september 2013

Nederlanders & Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking

augustus 2013

Overheidsbezuinigingen en particuliere giften aan ontwikkelingssamenwerking

juli 2013

Habbo goes Tweede Kamer Evaluatie CoolPolitics-campagne

mei 2013

Dutch consumers and the Bangladeshi garment industry

mei 2013

Nederlanders en de kledingindustrie in Bangladesh

december 2012

Wereldwijde Problemen, wereldwijde oplossingen?

september 2012

Global citizenship among the Dutch youth 2012

september 2012

Nederlanders en Mondiaal Burgerschap 2012

september 2012

Nederlanders en Mondiaal Burgerschap 2012 samenvatting

september 2012

Jongeren en Mondiaal Burgerschap 2012

september 2012

Jongeren en Mondiaal Burgerschap 2012 Samenvatting