1475810362_synapse_in_brain

Hoe cultuurverschillen het opsporen van dementie kan vermoeilijken

Migranten veel vaker dement dan Nederlandse ouderen’, zo kopten afgelopen week verschillende kranten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van neuropsycholoog Özgül Uysal-Bozkir onder 2254 ouderen uit Marokko, Turkije, en Suriname. Maar niet alleen dit hogere risico is reden tot zorg, ook de opsporing is nog voor verbetering vatbaar.

Volgens Uysal-Bozkir is het hogere risico op dementie onder deze ouderen te wijten aan een aantal verschillende factoren. Migranten hebben een relatief lage sociaaleconomische status, dat samenhangt met een verhoogde kans op dementie.

Daarnaast hebben zij door een genetische aanleg vaker diabetes en hart- en vaatziekten, wat hun kans op dementie vergroot. Daarnaast blijken oudere migranten vaker eenzaam en depressief en uit eerder onderzoek is bekend dat dit een risicofactor is voor het ontstaan van dementie. 

Een plaatje van een tennisbal is bijvoorbeeld makkelijker te herkennen door een van oorsprong Nederlandse zestiger, dan door een Turkse of Marokkaanse man die nog nooit getennist heeft

Hoewel migranten dus een hoger risico lopen op dementie, blijkt uit het onderzoek ook dat juist het opsporen van dementie bij migranten lastig kan zijn. Testen meten vaak (onbewuste) culturele kenmerken. Uysal-Bozkir heeft daarom in haar onderzoek expliciet gekeken naar meetinstrumenten die de invloed van dingen als taal, opleiding en cultuur ondervangen. Uysal-Bozkir: “Een plaatje van een tennisbal is bijvoorbeeld makkelijker te herkennen door een van oorsprong Nederlandse zestiger, dan door een Turkse of Marokkaanse man die nog nooit getennist heeft.” 

Uysal-Bozkir heeft met een nieuw onderzoeksinstrument dat wel aansluit bij verschillende culturele achtergronden, migranten onderzocht op het voorkomen van dementie. Ze roept medici op om rekening te houden bij cultuur- en taalbarrières van oudere migranten bij het bereiken en behandelen van deze groep.

Lees het persbericht van de UVA over deze promotie of een samenvatting van het proefschrift van Uysal-Bozkir. 

Foto: Allan Ajifo via Wikimedia Commons