2014-Verkiezingsprogramma's EU-duurzaamheid en Internationale samenwerking

Verkiezingsprogramma’s EU: Duurzaamheid & Internationale Samenwerking

april 2014

De Europese verkiezingen op 22 mei gaan over meer dan de eurocrisis en de bankenunie. Onderwerpen als een Europees leger, energieafhankelijkheid en vluchtelingenproblematiek zijn met de recente ontwikkelingen in de Oekraïne en een begrip als Lampedusa uiterst actueel en meer dan ‘best belangrijk’.

NCDO legde de partijprogramma’s van de Nederlandse partijen die nu in de Tweede Kamer zitten naast elkaar op meerdere thema’s rondom duurzaamheid en internationale samenwerking. In de interactieve tool van NCDO kunnen kiezers de verschillende partijprogramma’s met elkaar vergelijken.

Militair meer Europese samenwerking
Partijen denken aan meer Europese samenwerking, door het instellen van een civiel-militaire troepenmacht (PvdA en GroenLinks), het gezamenlijk optreden bij missies (VVD) of een gezamenlijke inkoop van materieel (CDA). De hamvraag is of er daadwerkelijk een Europees leger komt. Voor ChristenUnie/SGP, de Partij voor de Dieren , SP en VVD is dat absoluut niet aan de orde, terwijl een partij als D66 die mogelijkheid wel noemt en GroenLinks zelfs een vervanging van de NAVO voor zich ziet.

Inzet op duurzame energie om minder afhankelijk te zijn
De afhankelijkheid van Europese landen voor olie en gas van landen buiten Europa (voornamelijk Rusland en het Midden-Oosten) spelen bij deze verkiezingen een belangrijke rol, net als de overgang naar duurzame energie en energiebesparing. CDA, GroenLinks, D66, PvdA, en SP willen dat de EU namens de lidstaten over olie en gas onderhandelt om zo een steviger positie te hebben. Alle partijen, met uitzondering van de PVV, zetten in op duurzame energie. De meeste partijen noemen dit specifiek als middel om energie-onafhankelijk te worden.

Coalitie verschilt van mening over verdeling vluchtelingenopvang
Ook het asielbeleid wordt door de meeste politieke partijen steeds meer als Europese taak gezien. Een apart punt hierbinnen is de ‘eerlijke verdeling’ van de EU-brede opvang van asielzoekers. Hierin verschilt de huidige regeringscoalitie opvallend van mening. De VVD vindt dat Nederland de mogelijkheid moet blijven houden om regels aan te scherpen. De PvdA daarentegen vindt dat Nederland voluit zijn aandeel moet nemen.