2013-Verankering van wereldburgerschap op de pabo’s

Verankering van Wereldburgerschap op de pabo’s

september 2013

Wereldburgerschap is een belangrijk thema binnen het primair onderwijs. De leraar speelt een doorslaggevende rol in de kwaliteit van het onderwijs. Toch is nog relatief weinig bekend over de manier waarop wereldburgerschap op de pabo’s aan de orde komt en welke behoefte daaraan is. Om haar activiteiten in de komende periode af te kunnen stemmen op de behoeften van het veld wil NCDO een duidelijk beeld krijgen van hoe er op de pabo’s in Nederland invulling wordt gegeven aan wereldburgerschap.

In dit onderzoek is door middel van deskresearch, een analyse van beleidsstukken en een internetenquête de verankering van wereldburgerschap op de Nederlandse pabo’s in kaart gebracht.