2012-Uitgaven en bezuinigingen op OS

Uitgaven en bezuinigingen ontwikkelingssamenwerking

juni 2012

De economische crisis en de Europese schuldencrisis hebben grote gevolgen voor het huishoudboekje van de overheid. De belastinginkomsten zijn gedaald, terwijl de uitgaven voor bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen zijn gestegen. De overheid bezuinigt daarom op haar uitgaven. Na de eerste bezuinigingsronde van 18 miljard dreigt nu een tweede ronde bezuinigingen. Deze eerste bezuinigingsronde werd voor het budget voor Ontwikkelingssamenwerking (ODA) vertaald in een stapsgewijze verlaging van 0,8% van het Bruto Nationaal Product (BNP) in 2010, naar 0,7% in 2012. In de miljoenennota van 2012 is het ODA-budget teruggebracht tot 4,3 miljard. Bovendien worden er meer uitgaven dan voorheen uit dit budget bekostigd.