2013-Overheidsbezuinigingen en particuliere giften aan OS

Overheidsbezuinigingen en particuliere giften aan ontwikkelingssamenwerking

augustus 2013

De ontwikkelingssector in Nederland bevindt zich in een boeiende fase. Gedwongen door een afname in overheidssubsidies, moeten de goede doelen actief op dit terrein op zoek naar alternatieve manieren van financiering. Er wordt hiermee een groter beroep gedaan op de vrijwillige bijdrage van Nederlandse particulieren. Maar zijn Nederlanders wel bereid om de ontstane tekorten door een terugtrekkende overheid te compenseren? En wat is de rol die de overheid kan spelen om dit geefgedrag te stimuleren?

Een beknopt overzicht van beschikbare onderzoeksresultaten over overheidsbezuinigingen en particuliere giften aan ontwikkelingssamenwerking.