2012-Ontwikkelingssamenwerking in vogelvlucht

Ontwikkelingssamenwerking in vogelvlucht

juni 2012

Het Nederlandse Ontwikkelingsbeleid in vogelvlucht door de jaren heen.
In de factsheet wordt aan de hand van de verschillende ministers voor Ontwikkelingssamenwerking van de afgelopen 50 jaar het Nederlandse Ontwikkelingsbeleid besproken. Het beleid zoals dat door verschillende ministers is verwoord, zowel het ontwikkelingsdenken als het beleid gericht op de maatschappelijke organisaties komt hierin terug.