2013-Nederlanders over de nieuwe internationale agenda voor armoedebestrijding

Nederlanders over de nieuwe internationale agenda voor armoedebestrijding

september 2013

In 2015 lopen de Millenniumdoelen af; in de Millenniumdoelen zijn internationale afspraken vastgelegd om armoede aan te pakken. De afspraken zijn vooral gericht op sociale ontwikkeling zoals scholing, gezondheidszorg en gelijke rechten voor vrouwen en mannen. In 2015 zal hoogstwaarschijnlijk blijken dat maar een deel van de huidige doelstellingen behaald is. Met nog maar twee jaar te gaan wordt er toegewerkt naar nieuwe internationale afspraken.

NCDO onderzocht hoe Nederlanders aankijken tegen een nieuwe agenda voor ontwikkelingssamenwerking.