2013-Nederlanders en fairtrade 2012

Nederlanders en Fairtrade 2012

mei 2013

Het kopen van fairtrade levensmiddelen kan gezien worden als een invulling van mondiaal burgerschap en als een uiting van betrokkenheid bij de wereld en bij internationale samenwerking. Daarom onderzoekt NCDO sinds 2007 jaarlijks het aankoopgedrag van fairtrade levensmiddelen in Nederland.

Dit rapport biedt inzicht in recente ontwikkelingen in de fairtrade sector en beschrijft het daadwerkelijke fairtrade aankoopgedrag van Nederlanders in 2012. Hoeveel huishoudens in Nederland kochten in 2012 fairtrade levensmiddelen? Welke fairtrade levensmiddelen werden vooral gekocht? Wie zijn de voornaamste kopers van fairtrade levensmiddelen? En waar worden fairtrade levensmiddelen gekocht?

Deze vragen worden in deze publicatie beantwoord.