2013-Nederlanders en draagvlak voor OS-De invloed van woordkeus

Nederlanders en draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking – De invloed van woordkeus

oktober 2013

Vanwege de aanhoudende discussies over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking lijkt de ‘framing van de hulp’ van toenemend belang. De term die het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt voor het verbeteren van de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden is ontwikkelingssamenwerking. Het publieke en politieke debat beperkt zich echter niet tot deze term. De termen ’ontwikkelingshulp’ en ‘internationale samenwerking’ worden in dit debat ook veelvuldig gebruikt.

Roepen deze verschillende termen bij Nederlanders wel dezelfde beelden op? En wat zijn deze beelden? Zijn er verschillen in draagvlak als er wordt gevraagd naar ‘ontwikkelingshulp’, ‘ontwikkelingssamenwerking’ of ‘internationale samenwerking’? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft NCDO in januari 2013 een representatieve studie uitgevoerd onder 1.523 Nederlanders.