2013-Nederlanders en de kledingindustrie in Bangladesh

Nederlanders en de kledingindustrie in Bangladesh

mei 2013

NCDO-onderzoek naar houding Nederlanders na ramp Bangladesh

Nederlanders zijn tot op zekere hoogte bereid meer te betalen voor hun kleding als dit ertoe bijdraagt dat de fabrieksarbeiders in een veilige omgeving kunnen werken. Gemiddeld is men bereid om ongeveer €4,50 euro (9%) meer te betalen voor een broek van €50 in ruil voor de garantie op een veilige werkomgeving voor de kledingmaker. Meer dan de helft van de Nederlanders (56%) is bereid om tot 5 euro (10%) meer voor een broek te betalen als daarmee gegarandeerd kan worden dat deze is gemaakt onder veilige arbeidsomstandigheden. Dit blijkt uit representatief onderzoek dat NCDO in samenwerking met TNS NIPO verrichtte onder 1.016 Nederlanders in de eerste week van mei.

Meer begaan met kinderarbeid dan veilige werkomgeving
Vergeleken met  andere arbeidsvoorwaarden, is de mate van bereidheid om meer te betalen voor garantie van een veilige werkomgeving voor de fabrieksarbeiders een middenmoter. Nederlanders zijn het vaakst bereid meer te betalen voor kleding als men de zekerheid heeft dat deze kleding niet gemaakt is door kinderen onder de 12 jaar. Gemiddeld is men bereid hiervoor €6,50 extra (13%) te betalen voor een broek van oorspronkelijk 50 euro. Nederlanders zijn het minst bereid meer te betalen voor kleding als daarmee gegarandeerd kan worden dat de fabrieksarbeiders lid mogen worden van een vakbond (gemiddelde extra bijdrage €3,35 (7%)).

Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich medeverantwoordelijk
De meerderheid van de Nederlanders vindt dat de verantwoordelijk voor de veiligheid van de fabrieksarbeiders in Bangladesh hoofdzakelijk ligt bij de fabriekseigenaren en de overheid in Bangladesh (61%). Hoewel zij de Nederlandse consument niet als hoofdverantwoordelijke zien, voelt toch bijna een derde zich wel medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de fabrieksarbeiders in Bangladesh. 28 procent ziet het garanderen van de veiligheid als een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel overheid en fabrikanten dáár als consumenten en importeurs híer. Bijna een derde van de Nederlanders is zich er dus van bewust dat individuele keuzes in Nederland als consument invloed kunnen hebben op arbeidsomstandigheden van mensen in Bangladesh.