2014-Mondiaal Burger Daar en Hier

Mondiaal Burger Daar en Hier

juli 2014

Particuliere initiatieven & mondiaal burgerschap

Sinds 2012 publiceert NCDO jaarlijks over mondiaal burgerschap binnen Nederland. Dit rapport bouwt voort op die analyse van mondiaal burgerschap, maar kijkt daarbij specifiek naar Nederlanders die mondiaal burger zijn buiten Nederland, mensen die betrokken zijn bij een particulier initiatief (PI) in het buitenland. Het onderzoek richt zich op de mate waarin personen die direct of indirect betrokken zijn bij een particulier initiatief verschillen van niet PI-betrokkenen. Vertoont iemand die betrokken is bij een particulier initiatief ook op terreinen die niet direct met het werk van een PI te maken, duurzamer gedrag?

Deze vraag is onderzocht door middel van een representatief onderzoek onder Nederlanders in mei 2013. Er werd hen een groot aantal vragen voorgelegd over houdingen, meningen, (duurzaam) gedrag én betrokkenheid bij een particulier initiatief.