2012-Mensenrechten en wereldburgerschap in het onderwijs

Mensenrechten en wereldburgerschap in het onderwijs

maart 2012

Steeds meer klinkt in Nederland de roep om (wereld)burgerschap, en daaraan gerelateerde onderwerpen als duurzaamheid, globalisering en mensenrechten, een vaste plek te geven in het onderwijs. Hoe denken leraren in het basis- en voortgezet onderwijs eigenlijk over het lesgeven over mensenrechten en wereldburgerschap? Zijn er verschillen tussen leraren in het basis- en voortgezet onderwijs? En op welke manier komen de thema’s in de lessen aan de orde? NCDO vroeg leraren naar hun mening over en ervaringen met mensenrechten en wereldburgerschap in de klas.