2014-Meer of minder mondiaal burgerschap

Meer of minder mondiaal burgerschap? Wanneer meten leren wordt

juni 2014

Dit rapport beschrijft de resultaten van een actieonderzoek. Vier Nederlandse organisaties die werken rond mondiaal burgerschap hebben geëxperimenteerd met kwalitatieve onderzoeksmethoden in hun monitoring en evaluatiecycli. Het doel daarvan was om een dieper inzicht te verkrijgen in de effecten van hun interventies. De uitgeteste methoden omvatten onder andere de Most Significant Change methode, Kelly’s repertory grid analyse, focusgroep gesprekken en participatieve observatie. Het actieonderzoek heeft plaatsgevonden van begin 2013 tot halverwege 2014 en werd geïnitieerd door NCDO. Met de inzichten die bij deze vier organisaties in het actieonderzoek zijn opgedaan, wordt in dit rapport gereflecteerd op het gebruik van kwalitatieve methodieken bij de monitoring en evaluatie van mondiaal burgerschapsinterventies. Draagt het gebruik van een kwalitatieve onderzoeksaanpak bij aan het versterken van een leercultuur binnen organisaties?  En wordt de monitoring en evaluatie van mondiaal burgerschapsinterventies er ook door versterkt?